Don Juan, of De steenen gast : zangspel / naar het hoogduitsch vry gevolgd door Hendrik Ogelwight Junior ; Muzyk van Mozart ; [Textverf. Lorenzo Da Ponte]. Amsteldam : Mars, 1804